Voice

Bekhzod Kosimov

Restaurant: KFC Plaza
City: Obninsk
Company: RBO